Kadar zakat fitrah

Zakat fitrah dikenali juga sebagai zakat badan, zakat puasa, zakat Ramadan, dan zakat Fitri kerana masa untuk menyempurnakannya adalah pada akhir Ramadan dan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Zakat fitrah adalah sebagai penyuci orang yang berpuasa daripada melakukan perbuatan keji dan buruk juga untuk dijadikan sumber keperluan orang asnaf ketika 1 Syawal (siang & malam).

Kadar fitrah ialah satu gantang Baghdad bersamaan 2.3kg beras atau senilai dengannya (ijtihad).

Kadar Zakat Fitrah bagi setiap negeri dan Wilayah Persekutuan  di Malaysia tahun 2015 / 1436H

*Bagi negeri Johor dan Terengganu, kadar berbeza mengikut jenisdan gred beras.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *