Kadar zakat fitrah seluruh Malaysia tahun 2015-1346H

Kadar bayaran zakat fitrah Tahun 2015/1436H
Kadar zakat fitrah seluruh Malaysia tahun 2015-1346H


Berikut adalah senarai Kadar bayaran zakat fitrah Tahun 2015/1436H yang telah ditentukan mengikut negeri di seluruh Malaysia.

Senarai kadar bayaran zakat fitrah ini adalah berdasarkan sumber rasmi dari Majlis Agama Islam di setiap negeri-negeri di Malaysia.

Zakat fitrah hendaklah dibayar kepada amil yang mempunyai kad kuasa dan resit bayaran yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri.

Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya.


0 comment... add one now