APDM - Aplikasi Pangkalan Data Murid

Aplikasi Pangkalan Data Murid APDM

Modul Pengurusan Murid (PM) merupakan satu pangkalan data yang menyeluruh dan bersepadu. Data Pengurusan Murid ini digunakan dipelbagai peringkat pengurusan dalam perancangan serta menghasilkan laporan dan statistik murid.

Semua data dan maklumat murid terdapat dalam modul Pengurusan Murid. Ianya bermula seawal murid memasuki Prasekolah hingga Tingkatan 6 atau Kolej Matrikulasi termasuk Murid Berkeperluan Khas.

APDM - Aplikasi Pangkalan Data Murid


0 comment... add one now