Malaysia cadang bina loji nuklear pada tahun 2029

Bagi mengatasi masalah penggunaan tenaga yang semakin meningkat, Malaysia bercadang untuk membina loji nuklear seawal-awalnya pada tahun 2029.

Proses pembinaan loji nuklear tersebut bakal mengambil masa kira-kira tujuh setengah tahun dan perlu melalui berapa prosedur termasuk kelulusan terhadap Rang Undang-Undang (RUU) Kawal Selia Tenaga Atom dan kelulusan Parlimen.

Rang Undang-Undang Kawal Selia Tenaga Atom memberi penekanan terhadap aspek keselamatan penggunaan tenaga nuklear selaras dengan garis panduan yang ditetapkan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA).
Malaysia cadang bina loji nuklear pada tahun 2029