Senarai Agensi Kerajaan di Malaysia Untuk Bekerja

SENARAI AGENSI KERAJAAN DI MALAYSIA UNTUK BEKERJA. Ramai di antara kita yang susah hendak dapat pekerjaan. Berikut kami kongsikan kepada anda list agensi kerajaan di Malaysia untuk menyenangkan anda mendapat pekerjaan dan bekerja di sektor awam. Terdapat begitu banyak pilihan pekerjaan dalam agensi kerajaan. Semoga bermanfaat

senarai agensi kerajaan malaysia

Senarai Agensi Kerajaan di Malaysia

JABATAN DI PERDANA MENTERI

Jabatan dan Agensi:

1. KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

2. KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI Senarai Jabatan:
3. KEMENTERIAN KERJA RAYA Senarai Jabatan:
4. KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI Senarai Jabatan:

5. KEMENTERIAN KESENIAN, KEBUDAYAAN DAN WARISAN Senarai Jabatan:

6. KEMENTERIAN KESIHATAN

7. KEMENTERIAN KEWANGAN Senarai Jabatan :
Senarai Agensi:
8. KEMENTERIAN LUAR NEGERI
9. KEMENTERIAN PELAJARAN Senarai Jabatan :
 • Jabatan : Bahagian Matrikulasi
 • Jabatan : Dewan Bahasa Dan Pustaka
 • Jabatan : Institut Aminuddin Baki
 • Jabatan : Institut Terjemahan Negara
 • Jabatan : Lembaga Akreditasi Negara
 • Jabatan : Lembaga Peperiksaan
 • Jabatan : Jemaah Nazir Sekolah
 • Jabatan : Majlis Sukan Sekolah-Sekolah
 • Jabatan : Majlis Peperiksaan Malaysia
 • Jabatan : Jabatan Sekolah
 • Jabatan : Jabatan Pendidikan Teknikal
 • Jabatan : Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
 • Jabatan : Jabatan Pendidikan Swasta
 • Jabatan : Jabatan Pendidikan Khas
 • Jabatan : Perpustakaan Negara Malaysia
 • Jabatan : Pusat Perkembangan Kurikulum
 • Jabatan : Yayasan Tunku Abdul Rahman
10. KEMENTERIAN PELANCONGAN Senarai Agensi :
11. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH Senarai Agensi:
12. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI Senarai Agensi :
13. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT Senarai Agensi:

14. KEMENTERIAN PENERANGAN Senarai Jabatan :
Senarai Agensi :
15. KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

16. KEMENTERIAN PENGANGKUTAN Senarai Jabatan:
Senarai Agensi :
Senarai Lembaga :
17. KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
Senarai Agensi : 

19. KEMENTERIAN PERTAHANAN Senarai Jabatan :
20. KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI Senarai Jabatan :
Senarai Agensi :
21. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN Senarai Jabatan :
22. KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI Badan-badan berkanun:
Senarai Industri :
23. KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Senarai Jabatan :

Senarai Bahagian :
Syarikat Milik Kerajaan-(Syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan)
Syarikat Kerajaan di bawah Khazanah Nasional Berhad
Badan Berkanun
Badan Bukan Kerajaan
Majlis dan Sekretariat
24. KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR Senarai Jabatan :

25. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA Senarai Jabatan:
Badan Berkanun:
Syarikat:
Majlis Penasihat:

26. KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI Senarai Agensi :
27. KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Jika anda ingin memohon pekerjaan dalam sektor awam dalam negeri anda sendiri, besar kemungkinan anda akan diterima disebabkan kurangnya persaingan. Anda juga dapat memendekkan masa untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan anda. Namun semuanya terletak kepada rezeki masing-masing. Semoga artikel senarai agensi kerajaan di Malaysia bermanfaat buat anda.


0 comment... add one now